Mikrokanalizacja

» Wytrzymałość pneumatyczna do 12 bar pozwala wdmuchiwać kable na duże odległości

» Produkowane w 12 kolorach

» Warstwa i żebra poślizgowe zapewniają współczynnik tarcia poniżej 0,1

» Dostarczane na bębnach drewnianych

» Mikrorury – do instalacji do rur osłonowych RHDPE – Mogą być wdmuchiwane lub zaciągane do istniejących rurociągów kablowych

» Mikrorury o wzmocnionej ściance – Do bezpośredniego układania w ziemi

» Mikrorury HFFR – z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniająca płomienia – Do budowy mikrokanalizacji wewnątrz budynków

» SIDUCT – prefabrykowane wiązki mikrorur do bezpośredniego układania w ziemi – Idealne rozwiązanie do budowy sieci magistralnych oraz ringów miejskich

Projektowanie, dostawy materiału i wykonawstwo w technologii mikrokanalizacji

Zastosowanie

Odpowiadając na najnowsze trendy w technologii budowy sieci teletechnicznych wprowadzilismy system mikrokanalizacji, opracowany z myślą o sieciach teletechniczncyh, w szczególności szkieletowych, ringach miejskich oraz lokalnych sieciach dostępowych. Mikrokanalizacja bazuje na mikrorurach o średnicach od 3 do 15 mm i otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji telekomunikacyjnej. Technologia ta umożliwia bardziej efektywne planowanie, wykorzystanie i rozwój zarówno sieci światłowodowych, jak i tradycyjnych miedzianych. Szeroka gama akcesoriów, zaprojektowanych specjalnie dla mikrokanalizacji, pozwala łatwo i szybko wykonywać odgałęzienia i łączyć poszczególne elementy sieci.

Sieci oparte na systemie mikrokanalizacji mogą być konstruowane na kilka sposobów. Jednym z nich jest zwielokrotnianie istniejących rurociągów kablowych, poprzez wdmuchiwanie lub zaciąganie mechaniczne nawet do kilkudziesięciu rurek o różnych średnicach. Technologia ta pozwala też na montaż mikrorur w Rurociągu z zainstalowanym wcześniej kablem. Przy budowie nowych sieci najlepsze efekty ekonomiczne daje zastosowanie prefabrykowanych systemów mikrokanalizacji. Systemy te mogą być instalowane w kanalizacji pierwotnej lub układane bezpośrednio w ziemi.

 

Korzyści wynikające ze stosowania systemu mikrokanalizacjiKorzyści wynikające ze stosowania systemu mikrokanalizacji

obniżenie kosztów eksploatacji sieci wnoszonych do miast i gmin, wynikających z niższych opłat za posadowienie rur
obniżenie końcowej ceny jednego “otworu” w stosunku do ceny “otworu” wykonananego w technologii tradycyjnej
dzięki szerokiej gamie produktów umożliwienie budowy sieci miejskich w standardzie FTTx o strukturze gwiaździstej, bądź pierścieniowej, z dowolną liczbą odgałęzień
możliwość zwielokrotniania rur istniejącej kanalizacji teletechnicznej
optymalne wykorzystanie wolnych przestrzeni w istniejącej kanalizacji oraz efektywny dobór wymiarów rury do średnicy instalowanego kabla
zredukowanie wartości początkowej inwestycji, dzięki sukcesywnemu wypełnianiu mikrorur kablami w miarę rozwoju sieci – brak tzw. “ciemnych włókien”
lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwala uniknąć kosztownych i czasochłonnych robót ziemnych w centrach miast
ograniczenie średnic i ilości wykonywanych przepustów dzięki niewielkim przekrojom