Model 1220


STUDNIE KABLOWE CUBIS

Serie Integral 1220

Wykonane z HDPE
Studnie są odpowiednie do zastosowań z obciążeniami klasy B 125
Doskonała odporność chemiczna
Prosty montaż pozwalający na oszczędności czasowe i finansowe
Optymalną instalację i składowanie
Wysoką odporność na obciążenia
Dostosowanie ostatecznego poziomu wysokości
Łatwe wiercenie otworów wejściowych


MODEL 1220-6

 

pokrywy integral 1220 - model 1220-6Rozmiary na górze studni (pokrywa)
Rozmiar wewnętrzny
510 / 340 mm

Rozmiar zewnętrzny
545 / 380 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
570 / 400 mm

Rozmiar zewnętrzny
610 / 440 mm

Wysokość
180 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).

MODEL 1220-12

 

pokrywy Integral 1220 - model 1220-12Rozmiary na górze studni (pokrywa) 
Rozmiar wewnętrzny

505 / 340 mm

Rozmiar zewnętrzny
545 / 380 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
610 / 430 mm

Rozmiar zewnętrzny
660 / 480 mm

Wysokość
315 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).

MODEL 1220-15

 

pokrywy Integral 1220 - model 1220-15Rozmiary na górze studni (pokrywa)
Rozmiar wewnętrzny

505 / 340 mm

Rozmiar zewnętrzny
545 / 380 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
645 / 475 mm

Rozmiar zewnętrzny
695 / 525 mm

Wysokość
385 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).

MODEL 1220-18

 

pokrywy integral 1220 model 1220-18Rozmiary na górze studni (pokrywa)
Rozmiar wewnętrzny

505 / 340 mm

Rozmiar zewnętrzny
545 / 380 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
645 / 475 mm

Rozmiar zewnętrzny
695 / 525 mm

Wysokość
455 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).


Podstawowe wysokośći studni:
180, 315, 385, 445 mm.

Wychodząc z tych wysokości studni można składać do wymaganej głębokości jedną studnie do drugiej w tych wariantach:
1220-18 i 1220-6 do wymaganej głębokości 590 mm
1220-12 i 1220-6 do wymaganej głębokości 450 mm
1220-12 i 1220-12 do wymaganej głębokości 610 mm
1220-18 i 1220-18 do wymaganej głębokości 910 mm

Elementami składowymi kompletnej studni są:
dno (płyta polietylenowa z otworem drenażowym) – standartowo są studnie dostarczane bez dna, segmenty (ilość zależna od wymaganej wysokości studni) oraz rama z pokrywą.

Studnie kablowe Integral nie są przeznaczone dla obciążenia w pasie drogowym.

POKRYWY- zgodne z wymaganiami normy PN EN 124; dostępne są pokrywy:
HDPE – Klasa obciążalności A15
betonowe (stal wypełniona betonem) – Klasa obciążalności B125
żeliwne – Klasa obciążalności B125

Pokrywy betonowe i żeliwne powiększają studnię o 50 mm.

Jedynie pokrywę betonowa lub żeliwną można zamknąć przy wykorzystaniu specjalnych śrub i specjalnego klucza.