Model 1730


STUDNIE KABLOWE CUBIS

Serie Integral 1730

Wykonane z HDPE
Studnie są odpowiednie do zastosowań z obciążeniami klasy B 125
Doskonała odporność chemiczna
Prosty montaż pozwalający na oszczędności czasowe i finansowe
Optymalną instalację i składowanie
Wysoką odporność na obciążenia
Dostosowanie ostatecznego poziomu wysokości
Łatwe wiercenie otworów wejściowych


MODEL 1730-10

 

pokrywy MODEL 1730-10Rozmiary na górze studni (pokrywa)
Rozmiar wewnętrzny

780 / 450 mm

Rozmiar zewnętrzny
825 / 495 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
785 / 455 mm

Rozmiar zewnętrzny
895 / 565 mm

Wysokość
255 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).

MODEL 1730-18

 

pokrywy MODEL 1730-18Rozmiary na górze studni (pokrywa) 
Rozmiar wewnętrzny

780 / 450 mm

Rozmiar zewnętrzny
825 / 495 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
955 / 625 mm

Rozmiar zewnętrzny
1030 / 695 mm

Wysokość
465 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).

MODEL 1730-28

 

pokrywy MODEL 1730-28Rozmiary na górze studni (pokrywa)
Rozmiar wewnętrzny

780 / 450 mm

Rozmiar zewnętrzny
825 / 495 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
955 / 625 mm

Rozmiar zewnętrzny
1030 / 695 mm

Wysokość
710 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).

MODEL 1730-36

 

pokrywy MODEL 1730-36Rozmiary na górze studni (pokrywa)
Rozmiar wewnętrzny

780 / 450 mm

Rozmiar zewnętrzny
825 / 495 mm

Rozmiary na dole studni (dno)
Rozmiar wewnętrzny
955 / 625 mm

Rozmiar zewnętrzny
1030 / 695 mm

Wysokość
930 mm

Uwagi: Wszystkie rozmiary podane są w zaokrąglonych mm (tolerancja ±5mm).


Podstawowe wysokośći studni:
255, 465, 710, 930 mm.

Wychodząc z tych wysokości studni można składać do wymaganej głębokości jedną studnie do drugiej w tych wariantach:
1730-18 i 1730-10 do wymaganej głębokości 710 mm
1730-18 i 1730-18 do wymaganej głębokości 910 mm

Elementami składowymi kompletnej studni są:
dno (płyta polietylenowa z otworem drenażowym) – standartowo są studnie dostarczane bez dna, segmenty (ilość zależna od wymaganej wysokości studni) oraz rama z pokrywą.

Studnie kablowe Integral nie są przeznaczone dla obciążenia w pasie drogowym.

POKRYWY- zgodne z wymaganiami normy PN EN 124; dostępne są pokrywy:
HDPE – Klasa obciążalności A15
betonowe (stal wypełniona betonem) – Klasa obciążalności B125
żeliwne – Klasa obciążalności B125

Pokrywy betonowe i żeliwne powiększają studnię o 50 mm.

Jedynie pokrywę betonowa lub żeliwną można zamknąć przy wykorzystaniu specjalnych śrub i specjalnego klucza.