Multikanały


multikanały – kanały technologiczne Sitel

Układanie podziemnych tras

Układanie podziemnych tras telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych często wymaga tego, aby wykorzystywane w realizacjach kable posiadały kompleksowe zabezpieczenia na wypadek niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego. W przypadku kabli światłowodowych jest to warunek niezbędny. Ochronę mechaniczną uzyskuje się dzięki układaniu kabli np. w korytach betonowych, w osłonach z tworzywowych rur karbowanych, w rurach osłonowych RHDPE itd. Atutem obecnie najpopularniejszego, mechanicznego zabezpieczania kabli przy pomocy osłonowych rur RHDPE jest to, że kable można w dowolnym momencie wciągnąć lub wtłoczyć już po ułożeniu rur.
Znajdziesz u nas koryta kablowe PROtrough, które są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych systemów betonowych. Są to lekkie, ognioodporne produkty, wyposażone w otwory do naturalnego odprowadzania wody. Znajdziesz u nas również koryta kablowe RAILduct, pozwalające na przyspieszenie prac montażowych do pięciu razy w porównaniu do produktów z betonu.
Multikanały dostarczane są w trzech podstawowych rozmiarach (jako cztero-, sześcio- lub dziewięciootworowe), ze 105 mm prześwitem w jednym otworze, co umożliwia wygodne wciągnięcie kabli oraz rur osłonowych RHDPE. Długość jednego elementu multikanału wynosi 1118 mm, a poszczególne elementy połączone są kielichowym łączem, które jest uszczelnione gumową uszczelką i zabezpieczone czterema giętkimi stalowymi klamrami. Uszkodzony lub wadliwy kabel można naprawić bezpośrednio na miejscu dzięki wykorzystaniu specjalnego segmentu dzielonego.

podziemne trasy telekomunikacyjne i elektroenergetyczne kabli

Technologię układania wysokopojemnościowy

Podczas prowadzenia tras kablowych bardzo często układane są w wykopie znaczne ilości tworzywowych rur ochronnych. Wiąże się to z pewnymi problemami takimi jak konieczność pełnej identyfikacji poszczególnych rur, ich ułożenie przestrzenne w wykopie czy umiejscowienie względem pozostałych rur (rury podczas układania mają tendencję do zapadania się z wyższej warstwy do niższej oraz wzajemnego krzyżowania się). Wszystkie te problemy można wyeliminować wykorzystując zaawansowaną technologię układania wysokopojemnościowych i należycie rozmieszczonych kanałów kablowych tzn. dzięki zastosowaniu kanałów technologicznych – I tworzywowych multikanałów SITEL oraz tworzywowych studni kablowych CUBIS (wczesniej Carson). Studnie kablowe i multikanały są wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), a ich zaletami są wysoka elastyczność, zmienność, łatwość w modyfikowaniu i prosty montaż.

technologię układania wysokopojemnościowych


Multikanały – kanały technologiczne SITEL

Kanały technologiczne Sitel – multikanały znajdują zastosowanie przy układaniu sieci metropolitalnych, gdzie w szczególności docenia się łatwość ich wprowadzenia do już istniejących kanałów kablowych poprzez studnie kablowe. Tym samym znika konieczność prowadzenia innych prac ziemno-wykopowych. Dla tego typu aplikacji zawsze zalecamy takie skonfigurowanie kanału kablowego, aby niektóre z jego otworów pozostawić otwarte w celu późniejszego wykorzystania. Praktyka pokazuje konieczność planowania tras kablowych z pewną rezerwą pojemnościową, w szczególności wśród zabudowy miejskiej, ponieważ wraz ze wzrostem masy układanych kabli rosną też wymagania co do ich ułożenia przestrzennego. Multikanały SITEL spełniają absolutnie wszystkie te wymagania i można bezsprzecznie stwierdzić, że w chwili obecnej nie istnieje żaden porównywalny produkt, który byłby w stanie sprostać wszystkim zaletom tego systemu. Multikanały SITEL są w chwili obecnej z powodzeniem wykorzystywane przez szereg znanych spółek takich jak Czeskie Koleje Państwowe, spółki Grupy E.ON, S.A., Skanska CZ , S.A., ŽS Brno, S.A., Zakłady Transportu Miejskiego w Brnie, Czeski Zarząd Lotnisk, Czeską Kontrolę Lotów i inne.
Multikanały SITEL to produkty najwyższej jakości, w wypadku których można bezsprzecznie stwierdzić, że spełniają wszystkie wymagania stawiane tego typu systemom. Multikanały SITEL są w chwili obecnej z powodzeniem i na szeroką skalę wykorzystywane przez szereg znanych spółek takich jak Czeskie Koleje Państwowe, spółki Grupy E.ON, S.A., Skanska CZ , S.A., ŽS Brno, S.A., Zakłady Transportu Miejskiego w Brnie, Czeski Zarząd Lotnisk, Czeską Kontrolę Lotów i inne.

kanały technologiczne Sitel przy torach

Multikanały CUBIS

W naszej ofercie znajdują się również cieszące się dużym uznaniem na rynku multikanały MULTIduct marki CUBIS. Są to wielootworowe systemy ochrony kabli, które cechują się wzmocnioną konstrukcją. Umożliwiają one szybki oraz bezpieczny montaż i stanowią atrakcyjną, nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych systemów prowadzenia kabli.
Produkty te charakteryzują się:
dużą odpornością na zgniatanie,
wysokim stopniem wytrzymałości,
niewielką wagą,
kwadratowym przekrojem kanału,
prostym systemem połączeń,
elastycznością pozwalającą na dwustopniowe odchylenie kątowe na łączeniach.
Multikanały CUBIS są chętnie wykorzystywane przez wiodące przedsiębiorstwa, takie jak Czeskie Koleje Państwowe, Skanska, Słowackie Koleje Państwowe, TAURON, ENERGA, PGE, RWE oraz Zakłady Transportu Miejskiego i zarządy lotnisk.

Jakie są główne zalety multikanałów Sitel?

Konstrukcja kanału kablowego jest dostosowana do układania bez konieczności użycia betonu, a obciążenie tego systemu wynosi do 150 000 N (15 ton) na 1 m kanału kablowego. Właśnie dzięki temu generowane są największe oszczędności zarówno pod względem czasowym, jak i w zużyciu materiałów (a więc i środków finansowych). Porównując tę metodę do wykorzystania zwykłych betonowych koryt czy układania kabli w tworzywowych osłonach, a następnie zalewaniu ich betonem, można bezsprzecznie stwierdzić, że wcześniej wspomniane oszczędności mogą wynieść nawet ponad 50%.
Multikanały można również stosować do układania na powierzchni, w podkopach i przekopach, na konstrukcjach mostowych oraz wszędzie tam, gdzie pojawiają się wysokie wymagania co do szybkości układania, rozmieszczenia i czytelności systemu. Do innych niezaprzeczalnych zalet tego produktu należy możliwość kompleksowego przystosowania go do określonych potrzeb klienta. Możliwe jest tworzenie odcinków prostych, zgięć, zmian w poziomie wysokości, wykorzystanie bocznych rozgałęzień i przejść. Wykonalna jest również redukcja przy przejściu na niezależne rury o średnicy 110 mm, a także możliwość łączenia z innymi typami ułożeń. Specjalny element zginany umożliwia odchylenie o wielkości 3°, przy czym odchylenie o wielkości 90° można uzyskać na długości 6,4 m.

układanie sieci metropolitalnych

ZASTOSOWANIE MULTIKANAŁÓW

Budownictwo infastruktury drogowej

Budownictwo infastruktury kolejowej

Budownictwo tuneli

Budownictwo obiektów zabytkowych

Budownictwo ekologiczne