Zasobniki kablowe ZZ-PE-1


zasobnik kablowy ZZ-PE–1 z pokrywą boczną

zasobnik kablowy ZZ-PE–1 z  otwartą pokrywą

WODOSZCZELNE POLIETYLENOWE STUDNIE KABLOWE ELPLAST+

Zasobniki kablowe ZZ-PE–1 z pokrywą boczną

Zasobnik telekomunikacyjny jednozłączowy ZZ-PE-1 z pokrywą boczną, umożliwiający wprowadzenie istniejącej rury z kablem do zasobnika bez konieczności przecinania kabla. Zasobnik stosowany jest do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych i przeznaczony do ochrony mufy złączowej i zapasu kabla światłowodowego układanego w rurociągu kablowym. Zasobnik wykonany jest z polietylenu i stanowi doskonałą alternatywę dla swoich odpowiedników wykonywanych w tradycyjny sposób np. z betonu. Zasobnik składa się z korpusu, polietylenowej pokrywy Z600/DN 614-PE, uszczelki gumowej DN 614 pod pokrywę oraz pokrywy bocznej mocowanej śrubami i uszczelnianej uszczelką polimerową typu UP. Pokrywa boczna umieszczona jest z boku, na płaskiej części korpusu zasobnika i umożliwia podłączenie rury o średnicy Ø 40 mm. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie pokrywy bocznej w celu podłączenie rury o średnicy Ø 20mm, Ø 25mm, Ø 32mm i Ø 50mm.


Wprowadzanie rur można realizować przy pomocy: uszczelek gumowych, dogrzewanych półzłączek, dogrzewanych króćców lub przy pomocy półzłączek z gwintem i nakrętką. Montaż uszczelek gumowych i półzłączek z gwintem i nakrętką możliwy jest do zrealizowania na placu budowy.