Zwieńczenie


zwieńczenie tworzywowe klasy B125

WODOSZCZELNE POLIETYLENOWE STUDNIE KABLOWE ELPLAST+

Zwieńczenie tworzywowe klasy B125

Zwieńczenie klasy B125 do studzienek telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych wykonane z żywicy poliestrowej i polimerobetonu. Zwieńczenia przeznaczone są do montowania w nawierzchniach obejmujących grupę 2 wg normy PN-EN 124: 2000 (np. drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych dla pojazdów do 12,5 ton). Zwieńczenie tworzywowe składa się z pokrywy PT-DN 680 oraz stożka odciążającego ST-DN 680, którego zadaniem jest przenoszenie obciążenia na grunt wokół studzienki.

Zwieńczenie zabudowywane jest nad górnymi elementami studzienek, standardowo bez konieczności stosowania pierścieni betonowych. Podstawowe dane techniczne zwieńczenia:
Średnica stożka zewnętrzna maksymalna – 1060 mm
Średnica wewnętrzna stożka – 680 mm
Wysokość całkowita zwieńczenia – 220 mm
Waga stożka – 120 kg
Waga pokrywy – 50 kg

Stożek posiada uchwyty ułatwiające przenoszenie. Zwieńczenie może być wykonane w różnych kolorach, również z logo/nazwą użytkownika na pokrywie. Opcjonalnie dostępna także pokrywa z zamknięciem.


Wprowadzanie rur można realizować przy pomocy: uszczelek gumowych, dogrzewanych półzłączek, dogrzewanych króćców lub przy pomocy półzłączek z gwintem i nakrętką. Montaż uszczelek gumowych i półzłączek z gwintem i nakrętką możliwy jest do zrealizowania na placu budowy.