System mikrokanalizacjiZastosowanie
Odpowiadając na najnowsze trendy w technologii budowy sieci teletechnicznych wprowadzilismy system mikrokanalizacji, opracowany z myślą o sieciach teletechniczncyh, w szczególności szkieletowych, ringach miejskich oraz lokalnych sieciach dostępowych. Mikrokanalizacja bazuje na mikrorurach o średnicach od 3 do 15 mm i otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji telekomunikacyjnej. Technologia ta umożliwia bardziej efektywne planowanie, wykorzystanie i rozwój zarówno sieci światłowodowych, jak i tradycyjnych miedzianych. Szeroka gama akcesoriów, zaprojektowanych specjalnie dla mikrokanalizacji, pozwala łatwo i szybko wykonywać odgałęzienia i łączyć poszczególne elementy sieci.
Sieci oparte na systemie mikrokanalizacji mogą być konstruowane na kilka sposobów. Jednym z nich jest zwielokrotnianie istniejących rurociągów kablowych, poprzez wdmuchiwanie lub zaciąganie mechaniczne nawet do kilkudziesięciu rurek o różnych średnicach. Technologiata pozwala też na montaż mikrorur w Rurociągu z zainstalowanym wcześniej kablem. Przy budowie nowych sieci najlepsze efekty ekonomiczne daje zastosowanie prefabrykowanych systemów mikrokanalizacji. Systemy te mogą być instalowane w kanalizacji pierwotnej lub układane bezpośrednio w ziemi.

System mikrokanalizacji

Korzyści wynikające ze stosowania systemu mikrokanalizacji:
Obniżenie kosztów eksploatacji sieci wnoszonych do miast i gmin, wynikających z niższych opłat za posadowienie rur,
Obniżenie końcowej ceny jednego “otworu” w stosunku do ceny “otworu” wykonananego w technologii tradycyjnej,
Dzięki szerokiej gamie produktów umożliwienie budowy sieci miejskich w standardzie FTTx o strukturze gwiaździstej, bądź pierścieniowej, z dowolną liczbą odgałęzień,
Możliwość zwielokrotniania rur istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
Optymalne wykorzystanie wolnych przestrzeni w istniejącej kanalizacji oraz efektywny dobór wymiarów rury do średnicy instalowanego kabla,
Zredukowanie wartości początkowej inwestycji, dzięki sukcesywnemu wypełnianiu mikrorur kablami w miarę rozwoju sieci – brak tzw. “ciemnych włókien”,
Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwala uniknąć kosztownych i czasochłonnych robót ziemnych w centrach miast,
Ograniczenie średnic i ilości wykonywanych przepustów dzięki niewielkim przekrojom.


AKCESORIA

Wodosczelna złączka do mikrorur (mm)
16 / 16 • 14 / 14 • 12 / 12 • 10 / 10 • 7 / 7 • 5 / 5

Wodosczelna zatyczka do pustych mikrorur (mm)
16 • 14 • 12 • 10 • 7 • 5

Zawleczka do złączki (mm)
16 • 14 • 12 • 10 • 7 • 5

akcesoria do systemu mikrokanalizacji

MIKRORURY

Wytrzymałość pneumatyczna do 12 bar pozwala wdmuchiwać kable na duże odległości
Wytrzymałość pneumatyczna do 12 bar pozwala wdmuchiwać kable na duże odległości
Produkowane w 12 kolorach
Warstwa i żebra poślizgowe zapewniają współczynnik tarcia poniżej 0,1
Dostarczane na bębnach drewnianych

Mikrorury o wzmocnionej ściance
Do bezpośredniego układania w ziemi / direct burried (gr. scianki 2mm)

srednica zewn. / wewn. (mm)
16 / 12 • 14 / 10 • 12 / 8 • 10 / 5,5 • 7 / 3,5

Mikrorury standard – do instalacji do rur osłonowych RHDPE
Mogą być wdmuchiwane lub zaciągane do istniejących rurociągów kablowych

srednica zewn. / wewn. (mm)
14 / 12 • 12 / 10 • 10 / 8 • 7 / 5,5 • 5 / 3,5

Mikrorury HFFR – z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniająca płomienia
Do budowy mikrokanalizacji wewnątrz budynków

srednica zewn. / wewn. (mm)
14 / 12 • 12 / 10 • 10 / 8 • 7 / 5,5 • 5 / 3,5

mikrorury systemu mikrokanalizacji

SIDUCT

SIDUCT – prefabrykowane wiązki mikrorur do bezpośredniego układania w ziemi.
Idealne rozwiązanie do budowy sieci magistralnych oraz ringów miejskich.

Oferowane rodzaje produkcji SIDUCT
DB = Direct Buried / do bezposredniego układania w ziemi / podwójny HDPE płaszcz

wiązki mikrorur Direct Buried

Ø mikrorur – typ: 5 / 3,5 mm DB (PE folia)
Ø x ilość mikrorur: 4 x 5 / 3,5   7 x 5 / 3,5 • 12 x 5 / 3,5 • 24 x 5 / 3,5 + 1 x 10 / 8

Ø mikrorur – typ: 7 / 5,5 mm DB (PE folia)
Ø x ilość mikrorur: 7 x 7 / 5,5 • 12 x 7 / 5,5  • 7 x 12 / 10


DI = Direct Install / do układania w pierwotnej kanalizacji / prosty płaszcz

wiązki mikrorur Direct Install

Ø mikrorur – typ: 5 / 3,5 mm DI (Alu folia)
Ø x ilość mikrorur: 4 x 5 / 3,5  • 7 x 5 / 3,5

Ø mikrorur – typ: 7 / 5,5 mm DI (Alu folia)
Ø x ilość mikrorur: 7 x 7 / 5,5 • 12 x 7 / 5,5

Ø mikrorur – typ: 10 / 8 mm DI (Alu folia)
Ø x ilość mikrorur: 7 x 10 / 8

Ø mikrorur – typ: 12 / 10 mm DI (Alu folia)
Ø x ilość mikrorur: 4 x 12 / 10 • 7 x 12 / 10


Bundless, płaszcz T = 1mm i FlatDuct, płaszcz T = 1 mm
Oba typy są DB – do bezposredniego układania w ziemi / mikrorury są o wzmocnionej ściance

Bundless – płaszcz T = 0,8 mm

wiązki mikrorur Bundless

FlatDuct – płaszcz T = 0, 8mm

wiązki mikrorur FlatDuct

Pliki do pobrania

TDS 2 x 10 / 5,5 • TDS 2 x 12 / 8 • TDS 2 x 14 / 10

TDS 3 x 7 / 3,5 F / Flat • TDS 3 x 7 / 3,5 T / Triangle • TDS 3 x 8 / 4,4 T • TDS 3 x 12 / 8 • TDS 3 x 14 / 10 T • TDS 3 x 14 / 10 F

TDS 4 x 7 / 3,5 • TDS 4 x 8 / 4,4 • TDS 4 x 12 / 8 • TDS 4 x 14 / 10

TDS 7 x 7 / 3,5 • TDS 7 x 8 / 4,4 • TDS 7 x 12 / 8 • TDS 7 x 14 / 10

TDS 12 x 7 / 3,5 • TDS 12 x 8 / 4,4

Inne kombinacje mogą być dostarczane na życzenie zgodnie z wymaganiami klienta.