Mikrokanalizacja

» Wytrzymałość pneumatyczna do 12 bar pozwala wdmuchiwać kable na duże odległości

» Produkowane w 12 kolorach

» Warstwa i żebra poślizgowe zapewniają współczynnik tarcia poniżej 0,1

» Dostarczane na bębnach drewnianych

» Mikrorury – do instalacji do rur osłonowych RHDPE – Mogą być wdmuchiwane lub zaciągane do istniejących rurociągów kablowych

» Mikrorury o wzmocnionej ściance – Do bezpośredniego układania w ziemi

» Mikrorury HFFR – z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniająca płomienia – Do budowy mikrokanalizacji wewnątrz budynków

» SIDUCT – prefabrykowane wiązki mikrorur do bezpośredniego układania w ziemi – Idealne rozwiązanie do budowy sieci magistralnych oraz ringów miejskich

Mikrokanalizacja – projektowanie, dostawy materiału i wykonawstwo

Zastosowanie

kable na szpulachOdpowiadając na najnowsze trendy w technologii budowy sieci teletechnicznych, wprowadziliśmy system mikrokanalizacji. Został on opracowany w szczególności z myślą o sieciach szkieletowych, ringach miejskich oraz lokalnych sieciach dostępowych. Zajmujemy się zarówno świadczeniem usług projektowych, jak również wykonawstwem. Zapewniamy także dostawę materiału. W naszej ofercie znajdują się kanały technologiczne SITEL i CUBIS, modułowe studnie kablowe cubis oraz wodoszczelne uszczelki do kabli.

instalacja systemów mikrokanalizacji w ziemiSystemy mikrokanalizacji są od lat szeroko znane w wielu krajach europejskich takich, jak Anglia czy Niemcy oraz w Skandynawii. Rozwiązania tego typu, za sprawą licznych zalet, cieszą się również stale rosnącą popularnością w Polsce. Dzięki nieustannemu ulepszaniu i modernizacji systemów mikrokanalizacji staje się możliwy ich coraz szybszy montaż oraz znaczne obniżenie kosztów całości inwestycji.

 
 

Czym jest mikrokanalizacja?

Mikrokanalizacja jest nowoczesną alternatywą dla sprawdzonego i popularnego systemu układania kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej. Jest bardziej efektywna, tańsza i szybsza w instalacji. Bazuje na mikrorurach o średnicach od 3 do 15 mm i otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji kanalizacji telekomunikacyjnej. Technologia ta umożliwia bardziej efektywne planowanie, wykorzystanie i rozwój zarówno sieci światłowodowych, jak i tradycyjnych sieci miedzianych. Szeroka gama akcesoriów, zaprojektowanych specjalnie dla mikrokanalizacji, pozwala łatwo i szybko wykonywać odgałęzienia oraz łączyć poszczególne elementy sieci.

Sposoby instalacji systemów mikrokanalizacyjnych

Sieci oparte na systemie mikrokanalizacji mogą być konstruowane na kilka sposobów. Jednym z nich jest zwielokrotnienie istniejących rurociągów kablowych, poprzez wdmuchiwanie lub zaciąganie mechaniczne nawet do kilkudziesięciu rurek o różnych średnicach. Technologia ta pozwala również na montaż mikrorur, mający miejsce w rurociągu z zainstalowanym wcześniej kablem. Przy budowie nowych sieci najlepsze efekty ekonomiczne daje zastosowanie prefabrykowanych systemów mikrokanalizacji. Systemy te mogą być instalowane w kanalizacji pierwotnej lub układane bezpośrednio w ziemi. Dzięki specjalnie dostosowanej mikrokanalizacji istnieje możliwość rozbudowy systemy teletechnicznego wykonanego tradycyjną technologią. Realizacja taka może mieć organizację ścisłą lub zostać wykonana poprzez zaciągnięcie pojedynczych, cienko lub grubościennych rurek.

Korzyści wynikające ze stosowania systemu mikrokanalizacjiKorzyści wynikające ze stosowania systemu mikrokanalizacji

obniżenie kosztów eksploatacji sieci wnoszonych do miast i gmin, wynikających z niższych opłat za posadowienie rur
obniżenie końcowej ceny jednego “otworu” w stosunku do ceny “otworu” wykonananego w technologii tradycyjnej
dzięki szerokiej gamie produktów umożliwienie budowy sieci miejskich w standardzie FTTx o strukturze gwiaździstej, bądź pierścieniowej, z dowolną liczbą odgałęzień
możliwość zwielokrotniania rur istniejącej kanalizacji teletechnicznej
optymalne wykorzystanie wolnych przestrzeni w istniejącej kanalizacji oraz efektywny dobór wymiarów rury do średnicy instalowanego kabla
zredukowanie wartości początkowej inwestycji, dzięki sukcesywnemu wypełnianiu mikrorur kablami w miarę rozwoju sieci – brak tzw. “ciemnych włókien”
lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, pozwalające na rezygnację z kosztownych i czasochłonnych robót ziemnych w centrach miast,
ograniczenie średnic i ilości wykonywanych przepustów dzięki niewielkim przekrojom