Serwis SOS

sitel online servis sos

SITEL oferuje stały, 24-godzinny serwis awaryjny wszystkich rodzajów urządzeń telekomunikacyjnych.

Do zapewnienia tej usługi SITEL posiada w ciągłym pogotowiu (24/7/365) pracowników do usuwania awarii, wyposażonych w odpowiedni sprzęt oraz środki komunikacji i transportu. Pracownicy serwisu awaryjnego są tak przeszkoleni, by mogli sprostać indywidualnym wymaganiom klientów.

W stałym serwisie posiadamy również inne elementy wsparcia, takie jak mechanizacja, wdmuchiwanie, transport ciężki itd.. Wszystkie oddziały regionalne udzielają pomocy we wszystkich rodzajach dostarczanych usług serwisowych.

Serwis SOS – SERWIS SITEL ONLINE, serwis telekomunikacyjny

 

serwis SOSKontakt z klientami zapewnia działająca całodobowo dyspozytornia serwisu awaryjnego (HELP DESK). Pracownicy dyspozytorni są technikami standardowo posługującymi się językiem angielskim. W przypadkach, kiedy klient potrzebuje prostej interwencji serwisowej (restarty, pomiar orientacyjny, wymiana komponentów urządzeń itp. z wykorzystaniem czynnego pokierowania klientem za pośrednictwem centrów kontrolnych i kierujących) do dyspozycji znajduje się serwis pierwszego poziomu (First Level Maintenance – FLM), w którym interwencja serwisowa może być zorganizowana w minimalnie krótkim czasie.

Kolejną usługą, którą SITEL oferuje w ramach serwisu telekomunikacyjnego, jest serwis podstawowy, polegający na prewencyjnych i czasowych pomiarach oraz obsłudze we wcześniej ustalonych cyklach i stopniu zaleconym przez producentów poszczególnych urządzeń. Wymienione usługi można łączyć i dostosowywać do indywidualnych życzeń i potrzeb klientów oraz uzupełniać na przykład o konsultacje specjalistyczne lub asystę przy usuwaniu stanów awaryjnych z wykorzystaniem środków własnych klienta. Serwis wysokiego poziomu jest kompleksowym serwisem poszczególnych części sieci, który składa się nie tylko z serwisu awaryjnego i podstawowego dla telekomunikacyjnych części sieci, ale także obejmuje gwarancję serwisu awaryjnego i podstawowego dla innych części o charakterze nietelekomunikacyjnym np. baterii, agregatów diesel, klimatyzacji, EPS, EZS a także obsługę obiektów budowlanych. SITEL oferuje jednocześnie budowę i obsługę centrów zarządzania siecią tras przesyłowych (NOC), nadzór (monitoring) urządzeń telekomunikacyjnych i nietelekomunikacyjnych, stacje monitorowania.

Standardowy czas usuwania awarii to 12 do 24 godzin od zgłoszenia stanu awaryjnego, można też ustalić niestandardową procedurę usuwania awarii z czasem na reakcję już od 1 godziny.

 


Bezpłatna konsultacja